RAZISKAVE

RAZISKAVE

Živimo v času, ko so podatki in informacije orodje, s katerim si lahko pomagamo k boljšim marketinškim rezultatom. Poleg tega, da za trg izvajamo radiometrijo – raziskavo radijskega trga – razpolagamo tudi z vsemi relevantnimi raziskavami, ki jih potrebujemo za kvalitetno delo na področju medijskega zakupa.


OBVESTILO GLEDE IZVAJANJA RADIOMETRIJE: 18. 3. 2020

Sporočamo vam, da kljub nastali situaciji in ukrepom povezanih z zajezitvijo virusa Covid-19, nemoteno nadaljujemo z izvajanjem Radiometrije. Sprejeti so bili vsi ukrepi za varno izvajanje in nadzor anketiranja. Težav pri samem procesu zaenkrat ne beležimo, prav tako tudi ne planiramo zamud pri dostavi podatkov. Seveda vas bomo o vseh morebitnih spremembah sproti obveščali. Za vsa vprašanja vam ostajamo na voljo – na daljavo, seveda, ker se tudi mi držimo navodila #ostanidoma


RADIOMETRIJA

Radiometrija je raziskava slovenskega radijskega trga, ki jo izvajamo že od leta 1996. Meri poslušanost vseh radijskih programov na področju Slovenije ter nudi podrobnejše analize zbranih podatkov.

Radiometrijo izvajamo s pomočjo podizvajalca, podjetja Ninamedia d.o.o.

VZOREC

Raziskava se izvaja s pomočjo dvostopenjskega naključnega, regijsko reprezentativnega vzorca. Osnova vzorčenja je univerzalni telefonski imenik. Iz imenika se izberejo naključna gospodinjstva, pri čemer se upošteva prostorska razpršenost glede na slovenske statistične regije, znotraj teh pa se izberejo naključni anketiranci. Osnovni telefonski vzorec je dopolnjen z vzorčenjem med člani spletnega panela iz lastne baze, kjer je izbrana reprezentativna skupina udeležencev, ki preko elektronske povezave izpolnijo anketo.

METODOLOGIJA

Način anketiranja: CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing) – telefonsko anketiranje in CAWI (Computer-aided Web Interviewing) – spletno anketiranje, kjer spletni del predstavlja dopolnitev osnovnega vzorca.
Čas izvajanja: pri anketiranju so vključeno tudi vikendi
Metoda merjenja: DAR (Day-after Recall) – priklic poslušanosti za prejšnji dan v 15-minutnih intervalih
Prikaz: možnost prikaza tedenskega in dnevnega dosega

NAČIN ANKETIRANJA

Anketiranje se izvaja v posebej opremljenem telefonskem studiu pod nenehnim nadzorom izkušenih analitikov. Vprašalnik je standardiziran, z odprtim vprašanjem glede poslušanosti radijskih postaj (anketiranec postaje našteva sam), vsebuje pa tudi bogat nabor socio-demografskih vprašanj. Ekipa anketarjev je stalna, s čimer zagotavljamo kakovostno ter zanesljivo izvedbo.

PRIKAZ PODATKOV

Podatki se uporabniku prikazujejo v prijaznem programskem vmesniku, ki omogoča pregledno uporabo, funkcijski izbor demografskih parametrov ter izvoz podatkov.

UPORABA PODATKOV IN KRŠITVE

Kršitev pravil oglaševanja z uporabo podatkov Radiometrije se presoja po pravilih zakonodaje in Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki ga je sprejela Slovenska oglaševalska zbornica. Družba Media Pool uporabnike podatkov pri nakazanih kršitvah lahko opozori in pozove h korektni uporabi podatkov, ni pa pristojna presojati kršitev pravil oglaševanja, ki jo uporabnik podatkov stori z nepravilno uporabo podatkov. Vsakomur, ki bi zaznal, da so bili podatki Radiometrije uporabljeni na način, ki bi lahko pomenil kršitev zakonodaje ali Slovenskega oglaševalskega kodeksa, družba Media Pool d.o.o. predlaga, da jo o tem obvesti, hkrati pa vloži pritožbo na Slovensko oglaševalsko razsodišče in/ali druge ustrezne organe.

KONTAKT

Naročila podatkov in informacije: spela.naglic@mediapool.si