RAZISKAVE

RAZISKAVE

Živimo v času, ko so podatki in informacije orodje, s katerim si lahko pomagamo k boljšim marketinškim rezultatom. Poleg tega, da za trg izvajamo radiometrijo – raziskavo radijskega trga – razpolagamo tudi z vsemi relevantnimi raziskavami, ki jih potrebujemo za kvalitetno delo na področju medijskega zakupa.

RADIOMETRIJA

Radiometrija je raziskava slovenskega radijskega trga, ki jo izvajamo že od leta 1996. Meri poslušanost vseh radijskih programov na področju Slovenije ter nudi podrobnejše analize zbranih podatkov.

Radiometrijo izvajamo s pomočjo podizvajalca, podjetja Ninamedia d.o.o.

VZOREC

Raziskava se izvaja s pomočjo dvostopenjskega naključnega, regijsko reprezentativnega vzorca. Osnova vzorčenja je univerzalni telefonski imenik. Iz imenika se izberejo naključna gospodinjstva, pri čemer se upošteva prostorska razpršenost glede na slovenske statistične regije, znotraj teh pa se izberejo naključni anketiranci. Osnovni telefonski vzorec je dopolnjen z vzorčenjem med člani spletnega panela iz lastne baze, kjer je izbrana reprezentativna skupina udeležencev, ki preko elektronske povezave izpolnijo anketo.

METODOLOGIJA

Način anketiranja: CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing) – telefonsko anketiranje in CAWI (Computer-aided Web Interviewing) – spletno anketiranje, kjer spletni del predstavlja dopolnitev osnovnega vzorca.
Čas izvajanja: pri anketiranju so vključeno tudi vikendi
Metoda merjenja: DAR (Day-after Recall) – priklic poslušanosti za prejšnji dan v 15-minutnih intervalih
Prikaz: možnost prikaza tedenskega in dnevnega dosega

NAČIN ANKETIRANJA

Anketiranje se izvaja v posebej opremljenem telefonskem studiu pod nenehnim nadzorom izkušenih analitikov. Vprašalnik je standardiziran, z odprtim vprašanjem glede poslušanosti radijskih postaj (anketiranec postaje našteva sam), vsebuje pa tudi bogat nabor socio-demografskih vprašanj. Ekipa anketarjev je stalna, s čimer zagotavljamo kakovostno ter zanesljivo izvedbo.

PRIKAZ PODATKOV

Podatki se uporabniku prikazujejo v prijaznem programskem vmesniku, ki omogoča pregledno uporabo, funkcijski izbor demografskih parametrov ter izvoz podatkov.

KONTAKT

Naročila podatkov in informacije: spela.naglic@mediapool.si